Stork beheert haar elektrotechnische producten centraal, net zoals de bijbehorende data. Dat doet het bedrijf voor de drie geclusterde vestigingen in het noorden van Nederland. Een centraal en uniform ingericht proces is hiervoor essentieel. Dit besef was de aanleiding voor Stork om afscheid te nemen van de bestaande methode en vanaf 0 te starten met productbeheer via platform BeeFinity.

Stork is een multinational met verschillende vestigingen over de hele wereld. Het bedrijf houdt zich bezig met het ontwerpen en onderhouden van industriële installaties in de sectoren olie & gas, chemie, food & feed, industrie, natte infra, drinkwater, riool- en afvalwaterzuiveringen.

Wij spraken met Robert Klaassen, hardware engineer en key user van BeeFinity, bij Stork in Emmen. Hij houdt zich voornamelijk bezig met installaties op het gebied van waterwinning en -zuivering. Robert: ‘Iedere vestiging van Stork had in het verleden meerdere artikeldatabases, waarbij soms zelfs per persoon een eigen artikeldatabase werd beheerd. Met goed productbeheer in de vorm van BeeFinity creëren wij inmiddels meer uniformiteit.’

BeeFinity werkt
‘Toen Yellax enkele jaren geleden begon met het ontwikkelen van BeeFinity, haakten wij direct aan. Wij beseften ons namelijk dat het productbeheer via een meer gecentraliseerde en uniforme manier ingericht moest worden.’ Deze erkenning was de aanleiding om als één van de eerste partijen deel te nemen aan het platform. En dat bevalt uitstekend. Robert: ‘Yellax dacht actief mee in de functionaliteit die vandaag de dag beschikbaar is. De inbreng van onze marktkennis was daarbij voor Yellax cruciaal. Het was niet altijd gemakkelijk; de knopjes om de applicatie te bedienen verschoven bijvoorbeeld nog wel eens, maar BeeFinity levert ons veel op: een grote kwaliteitsslag, consistente benamingen en een effectieve zoekfunctie. De kwaliteit van alleen al de omschrijvingen is flink omhoog gegaan.’

Co-creatie en goed databeheer
Stork werkt nu met de Stork-standaard in plaats van ieder met zijn persoonlijke standaard. En inmiddels is co-creatie actief, daar verwacht Robert heel veel van. ‘Helaas hechten leveranciers en fabrikanten nog te weinig waarde aan het beschikbaar stellen van goede informatie via platforms als 2BA en BeeFinity. Als engineer neig je er dan toch naar om producten te gebruiken waarvan informatie beschikbaar is. Helaas vind je hierin niet altijd gehoor, de werkvoorbereider of klant kiest over het algemeen toch primair op aanschafprijs. Zonder te beseffen dat de interne handelingen veel meer kosten dan het verschil in prijs tussen de artikelen. Zonde, databeheer kost gewoon heel veel tijd. Net zoals het delen van data/bijlages. En dat zijn absolute pluspunten van BeeFinity!’

Robert Klaassen

Hardware Engineer, Stork